lunes, 28 de mayo de 2007

Mataró, 27 de maig de 2007Jornada de Prevenció d’Incendis forestals en urbanitzacionsL’Ajuntament de Mataró, juntament amb el Dptm. D’Interior, Relacions Institucionals i Participació, van organitzar aquesta Jornada amb motiu del 150è aniversari dels Bombers de Mataró. La data fou escollida de tal manera que es pogués concienciar a la gent abans de l’època de risc extrem d’incendis.

Aquesta jornada estava adreçada als representants de les urbanitzacions, els residents de zones boscoses, bombers, policies, sanitaris, tècnics de medi ambient, tècnics de protecció civil, responsables dels plans d’autoprotecció d’urbanitzacions (alcaldes, regidors, responsables d’emergència, d’extinció o d’evacuació de plans), adfs i d’altres especialistas.

El Cos d’Agents rurals va obrir la ponència parlant de la prevenció d’incendis forestals, analitzant el marc normatiu, quin era l’estat actual de la implantació d’aquestes mesures de prevenció d’incendis, dades sobre la vulnerabilitat o possibilitat que un foc pugui iniciar-se i propagar-se fins el límit d’una urbanització i, també, es van abordar qüestions com les subvencions que s’otorgen des de la Generalitat per obrir o mantenir franjes perimetrals d’autoprotecció.

A continuació, el Sr. Oriol Bassa, enginyer de forest de la Federació ADF Maresme, va recordar el nombre total d’urbanitzacions del Maresme que estan fora de la normativa de la Llei 5/2003 i no disposen de Plans d’Autoprotecció d’Urbanitzacions (PAU). I va fer especial menció de les activitats, tasques i funcions que portaven a terme les ADF de la zona, destacant la darrera Campanya 2006 en la que es van computar 22.000 hores de feina de prevenció i extinció, en la que van intervenir 238 persones de voluntariat d’estiu, es va fer prevenció sobre 38.420 Km, dels quals es va cremar una superfície de 30 Ha.

La Sra. Montserrat Font, cap del Servei de Protecció Civil de Mataró, va tractar molt completament el Pla d’Actuació Municipal per incendis forestals que hi ha a Mataró. Això va incloure des de l’activació, la metodologia i el funcionament mitjançant un anàlisi dels riscos als que està sotmesa la ciutat de Mataró, els Plans especials que disposen, a part dels de Protecció Civil i la manera de gestionar les trucades i els recursos humans i materials des d’una vessant operativa i il·lustrant tot això amb diferents exemples.

El Cap de la Policia Municipal de Mataró va seguir la seva ponència en aquesta línia destacant la importància de verificar els fets abans d’altertar al CECAT i activar qualsevol pla.

El grup de Medi Ambient dels Mossos d’Esquadra (regió Metropolitana Nord) van fer una introducció sobre com es dividia Catalunya en diferents Regions policials, coincidint amb els diferents partits judicials i van apuntar punts importants davant d’un incendi forestal com la organització policial i col·laboració operativa amb els Bombers i altres grups de suport quan s’adopten mesures d’evacuació, desallotjaments o confinaments. També van informar com es feien els controls d’accessos i la vigilància de les zones afectades.

Finalment, el Cos de Bombers van desenvolupar algunes de les estratègies que establient davant els incendis foretals a les urbanitzacions a partir de la instal·lació d’un Centre de Comandament Avançat (CCA), analitzant ja de ple els aspectes positius i negatius dels confinaments i dels desallotjaments i evacuacions. Amb exemples visuals (fotografies i videos), es va poder acabar de determinar la importància de complir amb la normativa sobre les interfícies rurals i les mesures de prevenció en l’extinció d’incendis, ja que l’agresivitat del bosc i les eines i recursos per fer-li front variaven quantitativa i qualitativament a l’hora de fer-li front. Si les franjes no estan realitzades, el foc avança amb més virulència i molt ràpidament que no pas si estan fetes i amb un cert manteniment, eliminant les capes de rostoll i fent que no passi d’un arbre a un altre fàcilment. A més, arribar al punt on s’està cremant per part dels Bombers seria molt més accessible i donaria un marge d’autoprotecció perquè no hi hauria temperatures tan elevades i es podrien acostar més (capacitat d’extinció favorable).

La Jornava va cloure amb tot un seguit de preguntes d’alguns aspectes en taula rodona per part dels assistents la qual fou força interessant perquè es van acabar d’esclarir alguns conceptes i estratègies que s’havien parlat anteriorment de passada. Amb tot, la valoració global fou 100% positiva i va servir per conscienciar a tots els presents de les importants funcions de fer complir la normativa de prevenció d’incendis. Amb tot es va notar l’absència de tasques de prevenció i plans d’actuació en municipis que disposen d’urbanitzacions en nuclis rurals total o parcialment. Així que, en definitiva, caldria que d’adoptessin més polítiques de prevenció per part de les administracions locals i elbaoressin i/o actualitzessin els plans de prevenció, així com tenir cura d’elements imprescindibles com els hidrants i les vies d’accés i escapament.

No hay comentarios: